طراحی وب سایت انجمن فارغ التحصیلان نمونه ی یزد
آدرس سایت:
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

در طراحی وب سایت انجمن فارغ التحصیلان نمونه ی یزد ، هماهنگی بین اجزای سایت ،زیبایی سایت را دوچندان نموده است. بارز ترین امکان این سایت ارتباط بین اعضای سایت می باشد. ایـن سـایت شامل معرفی انجمن فارغ التحصیلان نمونه ی یزد ، اعضای انجمن ،خبرنامه پیامک و ... باشد.

انجمن فارغ التحصیلان نمونه یزد ، تشکیل شده از فارغ التحصیلان دبیرستان نمونه استان می باشد.