طراحی وب سایت آزمایشگاه کویر جنوب
آدرس سایت:
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

در طراحی وب سایت آزمایشگاه کویر جنوب ،گرافیک و طراحی خاصی متناسب با مضنون سایت استفاده شده است که بخوبی موضوع سایت را به بیننده منتقل می کند. بارز ترین امکان سایت کاتالوگ الکترونیک آزمایشگاه می باشد. ایـن سـایت شامل معرفی آزمایشگاه کویر جنوب ، فعالیت ها ، واحد امور مشتریــان شـــرکت و پیگیری ها ، استانداردها و گواهینامه های آزمایشگاه ، خبرنامه پیامک و ... باشد.

آزمایشگاه کویر جنوب ، یکی از برترین آزمایشگاه ها در زمینه محیط زیست می باشد.