طراحی وب سایت شخصی محمد مصاحبیان
آدرس سایت:
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: فرهنگی- مذهبی

در طراحی وب سایت امامزاده سید جعفر محمد، گرافیک زیبا و سبک رنگ های استفاده شده در سایت روحانیت خاصی به سایت بخشیده است. بارز ترین امکان این سایت ، پرسش و پاسخ مسائل شرعی می بـــاشد. ایـن سـایت کـه شامل معرفی امامزاده سید جعفر محمد ، ارتباط با مخاطبان ،کتابخانه آستان مقدس امامزاده ، خبرنامه پیامک و ... باشد.

امامزاده سید جعفر ، یکی از نوادگان املام جعفر صادق(ع) می باشد.