طراحی وب سایت انجمن صنفی انبوه سازان
آدرس سایت: www.anboohsazanyazd.com
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

در طراحی وب سایت انجمن صنفی انبوه سازان ، گرافیک زیبا ومناسب با مضنون سایت ،زیبایی سایت را دوچندان نموده است. بارز ترین امکان این سایت ، اطلاعات جامع ومفید سایت می بـــاشد. ایـن سـایت کـه در دو قسمت بانک اطلاعاتی و وب سایت اجرا گردیده است شامل معرفی انجمن صنفی انبوه سازان، واحد امور مشتریــان انجمن و پیگیری ها ، استانداردها و گواهینامه های ، خبرنامه پیامک و ... باشد.

انجمن صنفی انبوه سازان یزد ، در زمینه نظارت واجرا ی مسائل جغرافیایی استان فعالیت دارند .