طراحی وب سایت شرکت کناف یزد
آدرس سایت:
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1393
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

گروه معماری کناف یزد از سال 1385 در زمینه اجرای سقف های کاذب فعالیت دارد. طراحی تخصصی کناف توسط مهندسان معماری کناف یزد، به صورت 2 بعدی و 3 بعدی صورت می گیرد. اجرا توسط مجریان متخصص کناف یزد ، طبق ضوابط و استانداردهای کناف صورت می گیرد.

.