طراحی وب سایت شرکت آسیا درمان ایساتیس
آدرس سایت: www.adimed.ir
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1394
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی - پزشکی

شركت آسیا درمان ایساتیس تولید کننده قطعات و محصولات یکبار مصرف پزشکی می باشد

وب سایت این شرکت در سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی در دست انجام است و مورد بهره برداری نهایی قرار نگرفته است.