طراحی وب سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مرتاض یزد
آدرس سایت: www.mortazhospital.ir
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1390
نوع وب سایت: پزشکی - درمانی

بیمارستان مرتاض یزد ،بزرگترین بیمارستان خصوصی در مرکز و جنوب کشور با بهترین خدمات ، پرسنل و دستگاهها می باشد.

این بیمارستان توسط جناب آقای دکتر حاجب مرتاض تاسیس گردیده است.