طراحی وب سایت شرکت راهکار رهاورد کویر
آدرس سایت: www.romak-co.ir
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1392
نوع وب سایت: شرکتی

شرکت راهکار رهاورد کویر با همکاری گروهی از متخصصین و مشاورین و تحلیلگران برجسته وبا تجربه در زمینه کامپیوتر و امور مالی فعالیت خود را آغاز نمود. هوشمندی و درک نیازهای این حرفه ، موجب شد تا افزون بر بکارگیری دانش بیشتر درباره فناوری روز به تجهیز گروه مدیریت و کارکنان بپردازد.یکی از پروژه های گروه مهندسین پازل وب سایت شرکت راهکار رهاورد کویر است که با بهره گیـری از نوین تـرین تکنولوژی های مبتنی بر وب طراحی شده است .

از مهمترین ویژگی های وب سایت محصولات،خدمات راهکار ،همچنین دارای امکانا ت منحصر بفردیست که مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته است.