طراحی وب سایت شرکت تدبیر گستر ایساتیس
آدرس سایت: www.tadbirgostarco.ir
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1392
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

شرکت فنی مهندسی تدبیر گستر با به کارگیری کارشناسانی متخصص و با حمایت اساتید فرهیخته دانشگاهی فعالیت رسمی خود را از سال 1387 دراستان یزد آغاز نموده است. یکی از پروژه های گروه مهندسین پازل وب سایت شرکت تدبیر گستر ایساتیس است که با بهره گیـری از نوین تـرین تکنولوژی های مبتنی بر وب طراحی شده است .

از مهمترین ویژگی های وب سایت خدمات آموزشی ،معرفی شرکت و...دارای امکانا ت منحصر بفردیست که مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته است.