طراحی وب سایت حساب بیست
آدرس سایت: www.hesab20.com
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: سامانه حسابداری شخصی

طراحی گرافیک سامانه حسابداری شخصی و آنلاین حساب بیست توسط گروه مهندسین پازل انجام گردیده است. گرافیک زیبا و سبک متفاوت، زیبایی سایت را نسبت به سایت های مشابه در این زمینه برتر نموده است. بارز ترین امکان این سایت پیش بینی زمان تحقق آرزوهای افراد است که با توجه به درآمد، هزینه و مبلغ آرزوی مورد نظر آنرا محاسبه می نماید.

حساب بیست ، یکی از سامانه های حساب داری آنلاین در کشور می باشد.