طراحی وب سایت دانشگاه سراسری یزد | معاونت فرهنگی - معاونت دانشجویی
آدرس سایت: www.farhangi.yazduni.ac.ir
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1390
نوع وب سایت: علمی - آموزشی

وب سایت معاونت دانشجویی دانشگاه یزد در سال 1390 توسط گروه مهندسین انجام پذیرفت و با توجه به رضایت دانشگاه و مسئولین مربوطه وب سایت معاونت فرهنگی دانشگاه یزد نیز در سال 91 به گروه مهندسین پازل واگزار گردید.از امکانات بارز این سایت داشتن امکان برگزاری آزمون آنلاین وتالار گفتگو می باشد.

دانشگاه یزد یکی از دانشگاه های برتر کشور می باشد.