طراحی وب سایت شرکت پلاستیک طبرستان
آدرس سایت: www.tpcyazd.com
وضعیت سایت: فعال
سال ساخت: 1391
نوع وب سایت: شرکتی - صنعتی

.وب سایت مجتمع پلاستیک طبرستان با طراحی مناسب و زیبا براحتی می تواند نیازهای بیننده سایت را برطرف سازد .گرافیک سایت در جذب بیننده بی نظیر می باشد.

.مجتمع پلاستیک طبرستان در سال 1386 مفتخر به عضويت در انجمن بين المللي قالبگيران دوراني(ARM) و دریافت عنوان واحد نمونه صنعتی استان گردید.